ÅNDELIGT SØGENDE

Åndeligt søgende mennesker findes overalt, i folkekirken som udenfor. Der er brug for at genopdage værdien af en daglig trospraksis. Og der er brug for konkret vejleding, som tager udgangspunkt i de spirituelle erfaringer og længsler, mennesker har i dag.

 

På mine retræter, pilgrimsvandringer og kursusforløb i folkekirken er der deltagere både fra folkekirken, frikirker og fra den såkaldte alternative verden. I mødet med hinanden opstår der et ”fælles rum”, hvor vi kan være i. Længselen efter at lære Gud at kende med fundering i Kristus udfoldes undervejs. ”Hvordan beder jeg til Gud? Hvordan mediterer jeg med fokus på Kristus?

Jeg længes efter mere oplysning og vejledning, men hvor går jeg hen?”, er nogle af de spørgsmål, jeg bliver mødet med. Erfaringen fortæller mig, at mange ikke føler sig mødt i folkekirken og søger derfor andre steder hen.

Der opstår en hjemløshed og længsel efter et spirituelt fællesskab og praksis er derfor stor.