ÅNDELIGE DANNELSESGRUPPER

Åndelighed er en kvalitet, du kan udvikle ved:

- at deltage i et menneskeligt og åndeligt fællesskab
- at være hinandens medvandrere
- at være lydhør og aktiv deltagende
- at blive mere bevidst om, hvem du selv er, og hvordan Gud er på færde i dit liv
- at lade sig berige og opbygge af Guds nærvær og hinandens nærvær
- at få inspiration til en trospraksis med meditation i hverdagen

Jette Dahl inspirerer og giver oplæg. Hun sætter en ramme for fællesskabet, så der både er tryghed, fortrolighed rummelighed og samtale.
Vi vil sammen foretag en rejse ind i Johannesevangeliet i Det Nye Testamente gennem følgende bog:

”Vejen – meditativ fordybelse i Johannesevangeliet” ved sognepræst Lene Højholt.

Der er oprettet grupper i Ribe, Skjern og Esbjerg.


Miriam Florez

Miriam Florez er konstitueret stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift. Miriam overtager Jettes opgaver, i det omfang hun nu kan, ved siden af sit arbejde som sognepræst på Fanø.


ÅNDELIGT SØGENDE

Åndeligt søgende mennesker findes overalt, i folkekirken som udenfor.

Der er brug for at genopdage værdien af en daglig trospraksis. Og der er brug for konkret vejleding, som tager udgangspunkt i de spirituelle erfaringer og længsler, mennesker har i dag.


JETTE DAHLS BLOG

Inspirationskilde til kristen spiritualitet – meditation – trospraksis – åndelig vejledning.

Læs Jette Dahls blog -

Tryk her ->